Jump to ContentJump to Main Navigation
The End of the Pagan CityReligion, Economy, and Urbanism in Late Antique North Africa$

Anna Leone

Print publication date: 2013

Print ISBN-13: 9780199570928

Published to Oxford Scholarship Online: September 2013

DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199570928.001.0001

Show Summary Details
Page of

PRINTED FROM OXFORD SCHOLARSHIP ONLINE (www.oxfordscholarship.com). (c) Copyright Oxford University Press, 2017. All Rights Reserved. Under the terms of the licence agreement, an individual user may print out a PDF of a single chapter of a monograph in OSO for personal use (for details see http://www.oxfordscholarship.com/page/privacy-policy). Subscriber: null; date: 14 December 2017

(p.245) Appendix 1

(p.245) Appendix 1

Source:
The End of the Pagan City
Publisher:
Oxford University Press

(p.245) Appendix 1

Inscriptions attesting to flamines and sacerdotales recorded in North Africa from the fourth century

Inscriptions attesting to flamines and sacerdotales recorded in North Africa from the fourth century

Ain el Ansarine (392–393; 425–439) – AE 1908, 19 = CIL VIII, 24069 = Bassignano 1974, 229

[‐‐‐‐‐‐ / quod tempo]ribus convenit splen[didissimis ‐‐‐ / ‐‐‐]s salvis d(ominis) n(ostris) The[odosio et Valentiniano ‐‐‐ / ‐‐‐r]egente insignia proc[onsulatus ‐‐‐/‐‐‐] provic(ario) et pro proc(onsule) p(rovinciae) A(fricae) [‐‐‐ / ‐‐‐]tum municipio quod su[‐‐‐/‐‐‐] Rufinianus, v(ir) c(larissimus), fl(amen) p(er)p(etuus) et ........

Ammaedara (525–526) – CIL VIII, 10516 = ILCV 388 = Bassignano 1974, 62–63

Appendix 1 Astius Muste/lus fl(amen) p(er)p(etuus) cristi/anus / vixit annis LXXII, quievit GII / id(us) decem/bres anno / IIII d(omi)n(i) “vel” d(omini) n(ostri) regis / Ildirix

Ammaedara (6th c.)– CIL VIII, 450 = ILCV 126 = Bassignano 1974, 62–63

Appendix 1 Astius Vindicianus / v(ir) c(larissimus) e[t] fl(amen) p(er)p(etuus)

Apisa Maius (364–378) – CIL VIII 23846 = Bassignano 1974, 216

[‐‐‐] florente imperio invictissimo[rum principum / ‐‐‐ He]lvius Tertullus fl(amen) p(er)p(etuus), III cur(ator) re[i p(ublicae) ‐‐‐]

Apisa Maius (388–392) –CIL VIII, 782 = ILS 786 = Bassignano 1974, 217

[Aureo saeculo d(ominorum) n(ostrorum) Valen]tiniani, Theodosi et Arcadi perp(etuorum)/ [Aug(ustorum)‐‐‐ collegiu?]m flaminum perpetuorum

Calama (364) – CIL VIII, 5335 = ILS 5730 = ILAlg I, 256 = Bassignano 1974, 301

Beatissimis temporibus d(ominorum) n(ostrorum) Valentiniani et Valentis perpetuorum Aug(ustorum), procons[ulatu v(iri) c(larissimi) Iuli Festi Hymetii, legatio]/ne v(iri) c(larissimi) Fabi Fabiani, piscinam quae antea tenuis aqu〈a〉e pigra fluenta capiebat, nunc ve[ro‐‐‐unda]/rum intonantium motibus redundantem,Q(uintus) Basilius Flaccianus fl(amen) p(er)p(etuus), augur et cur(ator) [rei pub(licae) restituit] / et excepto[rio ‐‐‐ ext]ructo adq(ue) perfecto cum [Bas]ilio Maximo Au[fidi]ano [filio suo dedicavit]

Calama (364) – CIL VIII, 5335 = ILS 5730 = ILAlg I, 256 = Bassignano 1974, 301

Beatissimis temporibus d(ominorum) n(ostrorum) Valentiniani et Valentis perpetuorum Aug(ustorum), procons[ulatu v(iri) c(larissimi) Iuli Festi Hymetii, legatio]/ne v(iri) c(larissimi) Fabi Fabiani, piscinam quae antea tenuis aqu〈a〉e pigra fluenta capiebat, nunc ve[ro‐‐‐unda]/rum intonantium motibus redundantem,Q(uintus) Basilius Flaccianus fl(amen) p(er)p(etuus), augur et cur(ator) [rei pub(licae) restituit] / et excepto[rio ‐‐‐ ext]ructo adq(ue) perfecto cum [Bas]ilio Maximo Au[fidi]ano [filio suo dedicavit]

Calama (367–375) – ILAlg I, 472 = Bassignano 1974, 301

[Piis? sanc?]tis invictissi[m]isque princi/[pibus, toto or]be victoribus, / [d(ominis) n(ostris) V]alentiniano, Valente e[t] Gratiano / [semper] Aug(ustis), porticum novam a funda/[mentis‐‐‐ad] summum fastigium EFN [‐‐‐/‐‐‐t?]otoq(ue) cum [splen?]dore Q(uintus) Polle[ntius?] f[lam(en) / perp(etuus)? perfe?]c(it): dedic(avit) [Paulus C]onstantius v(ir) c(larissimus), [proco(n)s(ul) / p(rovinciae) A(fricae)], iudex sacr[arum co]gnitionum / [cum A]ntonio Paulo [fi]lio suo, Numidi[ae / leg(ato)‐‐‐]ernan(t)e? rei publicae L(ucio) Honorat[o / fl(amine) p(er)p(etuo)?], curatore rei public(ae), et insisten[ti/bus] operi Iulio Ianuario, Cen[sorio?] “vel” Cen[sorino? / ‐‐‐et] Aufidio Vini(ciano?)

Calama (364) – CIL VIII, 5337 = ILAlg I, 254 = Bassignano 1974, 301

D(omino) n(ostro) / Fl(avio) Valentinian/no Pio Felici Aug(usto) / Victori semper, / procons(ulatu) P(ubli) Ampeli, c(larissimi) v(iri), / Q(uintus) Basilius Flac/cianus fl(amen) p(er)p(etuus), /augur, cur(ator) rei p(ublicae), / cum devotissi/mo ordine / posuit et d(e)d(icavit)

Calama (373) – CIL VIII, 5374 = ILAlg I, 272 = Bassignano 1974, 302

[‐‐‐‐‐procon]sulat[u A/ur]eli Summa[chi] / Basilius Cirre/nianus fl(amen) p(er)p(etuus), cu[r(ator)] / rei p(ublicae), cum splend[i/dissim]o ordine posuit

Djemila (364–367) – AE 1946, 107; Bassignano 1974, 258

Pro beatitudine ac felicita/te temporum d(ominorum) n(ostrorum) Valen/tiniani et Valentis semper / Aug(ustorum) basilicam dignam / coloniae Cuiculitanae, eges/tis ruderibus quae ipsis iam / altiora essent culmi/nibus civitatis, a fund/amentis constru/xit exornavit dedi/cavitque Publilius / Ceionius Caecina / Albinus, v(ir) c(larissimus), consularis / sexfascalis provinciae / Numidiae, curantibus / p(er)f(icientibusque) C〈a〉ecilio Patricio fl(amine) p(erpetuo), Tulio /Prestantio fl(amine) p(erpetuo), Pomponio Pude/tiano f(lamine) p(erpetuo), Dom(itio) Rustico, G(aio) S(...) Faustiniano

Furce.... (383–393) – CIL VIII, 24044 = Bassignano 1974, 220

[‐‐‐ Valentiniani, Th]eodosi et Arcadi perpetuoru[m‐‐‐] cum IOIO? [‐‐‐/‐‐‐Inn]ocentio fl(amine) p(er)p(etuo), ex curatore civitatis Furce [‐‐‐]one aperiit curia neglecta [‐‐‐/‐‐‐procons]ulatu Flavi Primi, v(iri) c(larissimi) et inlustris, L(ucio) Tor[‐‐‐] fl(amine) p(er)p(etuo), curatore rei publica (sic)...

Ghardimaou (379–383) – CIL VIII 14728 = Bassignano 1974, 231

[Beatissimis tempo]ribus florenti[ssimoque saeculo domi/norum nostro]rum Gratiani, Valentiniani et The[odosi perpetuorum semper Augustorum, / Vi]rio Audentio Aemiliano clarissimo et eminent[issimo viro vice procons(ulis) e]t Cl[audio ‐‐‐ / ‐‐‐] v(iro) c(larissimo), leg(ato) p(rovinciae) N(umidiae), arcum triumfalem (sic) funditus quadr[atis lapidibus olim] extruc[t]um [‐‐‐ / eo]rundem lapidum coniunctionis adf[‐‐‐] relict[‐‐‐ / et? a]d ornamentum splendidissimae civi[tatis ‐‐‐]re [‐‐‐propriis / su]mptibus Crepereius Felicissi[mus ‐‐‐ cum Crepere]io [G]lyce[ro fi/lio] suo fl(amine) p(er)p(etuo) construxit [‐‐‐dedi]cavit.....

Gigthis (383–388 connected with the actions of the Asturians at the end of the 4th c.) – CIL VIII, 27 = 11025 = ILS 787 = ILTun 11 = Bassignano 1974, 55

Quinto fl(amini) p(er)p(etuo), sac(erdoti) prov(inciae), / Salvis ac toto orbe vin〈cen〉tibus) / d(ominis) n(ostris) Fl(aviis) / Valentiniano, Theodosio, / Arcadio et [Maximo] semp(er) Aug(ustis), / ob meritum magnific〈a〉e legati/onis, quam pro voto totius / provinciae executus est et per/egit Quintus, vir laudabilis, / sacerdotalis, huic cupiens / conpetentibus meritis / respondere totius pro/vinciae consilio ad(que) / decreto ord(inis) n(ostr)/i po/s(ita) p(ecunia) p(ublica)

Lambaesis (AD364–367) – CIL VIII, 2735 = 18229; Bassignano 1974, 320

[Restaur]avit o[pus /Publiliu]s Caieonius / [Caecina] Albinus, v(ir) c(larissimus), / [cons(ularis) sex]f(ascalis) p(rovinciae) N(umidiae), / [cur(ante)‐‐‐] Variano fl(amine) p(erpetuo), cur(atore) r(ei) p(ublicae) [L(ambaesitanae)]

Lepcis Magna (4th c. on palaeography) – IRT 578 = Bassignano 1974, 29

Amelii. / Multiplici laborum merito / varioque voluptatum / genere, stimulantibus / paternis avitiis etiam / documentis, ab ineun/te aetate patriam cives/que suos promerenti, / M(arco) Vibio Aniano Gemino / v(iro) p(erfectissimo), fl(amini) p(er)p(etuo), pont(ifici), sacerdotal(i) / provinciae Tripolitanae, / bis IIvir(o), ex sufragio (sic) / quietissimi populi et de/creto splendidissimi ordinis

Lepcis Magna (4th c. on palaeography) – AE 1929, n. 3 = IRT 5567 = Bassignano 1974, 29

Uno eodemque anno / du(u)mviro Lepcimag(nensium) / et sacerdoti prov(inciae) Trip(o)l(itanae), / innocentissimo viro, / principali integerrimo, / amatori patriae ac ci/vium suorum, T(ito) Flavio / Vibiano, v(iro) p(erfectissimo), fl(amini) p(er)p(etuo) et pont(ifici), / cur(atori) rei p(ublicae) Lepcimag(nesium), / sac(erdoti) Laur(entium) Lab(inatium) et sac(erdoti) M(atris) D(eum, / praef(ecto) omnium sacr(orum), / ob diversarum volup/tatum exhibitionem / et Libycarum ferarum X / ex populi suffrag(io) et ordinis decreto

Lepcis Magna (4th c.on palaeography) – IRT 568 = Bassignano 1974, 29

Heraclii. / Ob augmenta mul/torum meritorum /adque eximi amoris /erga patriam ad/que cives suos, /T(ito) Flavio Vibiano / v(iro) p(erfectissimo), pont(ifici), fl(amini) p(er)p(etuo), sac(erdoti) / Laurent(i)um Lab(i)nat(ium), sac(erdoti) M(atris) D(eum), praef(ecto) omni/um sacr(orum), duovir(o), sac(erdoti) prov(inciae) Tr(ipolitanae), /etiam hic ex sufragio (sic) populi et decreto spl(endidissimi) ordin(is)

Macomades (364–367) – CIL VIII, 4767 = ILS 5571 = Bassignano 1974, 332 = Saastamoinen 2010, n. 741, 556

Pro beatitudine saeculi d(ominorum) n(ostrorum) / Valentiniani et Valentis p(er)p(etuorum) Aug(ustorum) /arcum, Publilio Ceionio Caeci/na Albino, v(iro) c(larissimo), cons(ulari) p(rovinciae) N(midiae) C(onstantinae), dispo/nenti ac d[e]dicante, Popilius Concessus fl(amen) p(er)p(etuus) ob honorem [fl]amo[ni] / et …………

Mactaris (Emperor Julian) – AE 1890, n.71 = CIL VIII, 11805 = Bassignano 1974, 87

Fl(avio) Claudio / Iuliano P(io) / Felici semp(er) / Aug(usto) / Q(uintus) Licinius / Faustus fl(amen) p(er)p(etuus),/ cur(ator) rei p(ublicae), / una cum sple(ndidissimo) ordine / numini m(aiestati)q(ue) e[i]us / dic(atissimus)

Mactaris (Valentinian I) – AE 1890, 72 = CIL VIII, 11806 = Bassignano 1974, 87

D(omino) n(ostro)/ Fl(avio) Valentiniano / Pio Felici semp(er) / Aug(usto) / Q(uintus) Iul(ius) Moderatus /fl(amen) p(er)p(etuus), cur(ator) rei p(ublicae), / una cum splen/didissimo ordi/ne n(umini) m(aiestati)q(ue) eius / dic(atissimus)

Mactaris (Valentinian I) – CIL VIII, 11807 = Bassignano 1974, 87

D(omino) n(ostro)/ Fl(avio) Valentinia/no / Pio Felici semp(er) / Aug(usto) / Q(uintus) Iul(ius) Modera/tus /fl(amen) p(er)p(etuus), cur(ator) re(i) p(ublicae), / una cum splendidissimo ordi/ne (numini) m(aiestati)q(ue) eius / dic(atissimus)

Mactaris (Gratian) –AE1890, 73 = CIL VIII, 11808 = Bassignano 1974, 87

D(omino) n(ostro) / Fl(avio) Gratiano P(io) F(elici) / senper (sic) Aug(usto) / numini m(aiestatique) eius / L(ucius) Popilius Honoratus / fl(amen) p(er)p(etuus), cur(ator) r(ei) p(ublicae), una /cum splendi〈di〉ssimo / ordine posuit et dedi/cavit

Madauros (364) – AE 1917–18, 91 = ILAlg I, 2101 = Bassignano 1974, 276 = Saastamoinen 2010, n°727, 524

Pro tanta securi[tate temporum] / d(ominorum) n(ostrorum) Valentiniani [et Valentis, perpetuo]rum Au[gustorum), / therm]as aestivas, olim splen[did(issimae)] coloni[ae nostrae? orn]a[mentum?, /sed? tot re[tro annis ruinarum labe deformes pa[rietibusque omni?]um soli/orum ita corruptis ut gravibus damnis adficerent, [nun?]c omni idonitate con/structas et cultu splendido decoratas, sed et patinas ampliato aeris pondere / omni idonitate firmissimas, proconsulatu Publi Ampeli, v(iri) c(larissimi), Octavio Privatia/no, v(iro) c(larissimo) legato Numidiae, C〈a〉ec(ilius) Pontilius Paulinus fl(amen) p(er)p(etuus), p(atronus) c(oloniae), curat[o]r rei p(ublicae), pecunia / publica perfecit; porticum quo[q]ue ingredientibus ab atri[o], sed et pronaum / eidem coh〈a〉erentem commeantibus per viam trabibus, ti[g]nis [‐‐‐]ceterisque / ………

Madauros (399–340) =ILAlg, 2107 = Bassignano 1974, 276 = Saastamoinen 2010, n°810, 520

Florente gloria / d(ominorum) n(ostrorum) Arcadi et Honori, inv(ictissimorum) p(rincipum) et in omne orbe / vincentiu[m, pro]consu[l]atu d(ivino) m(andatu) v(iri) c(larissimi) Apollodori,/ legato v(iro) [c(larissimo) ‐‐‐forum cum omn]ibus a[e]dibus suis, quae / ruinarum l[abe foedabantur?, o]biectione trabium, cons/tructione te[ctorum ‐‐‐, p]roscenio quoque theatri / in novitatis [faciem reformato?, mu]ris minoribus sartis tectis, / munitis la[teribus, ‐‐‐ fl(amen p(er)]p(etuus), curator rei (publicae), propria in / artifices inpe[nsa restituit?] et cum omnium civium / laeti[tia] de[dicavit]

Mascula (379–383) – CIL VIII, 2243 = Bassignano 1974, 310; Saastamoinen 2010, n°776, 515

[Pro beatitudine temporum d(ominorum) n(ostrorum) invictissimorum principum Gratiani, Valenti[niani et Theodosi [semper Augustorum / ‐‐‐‐‐‐‐ longa d]esid[i]a neglectam [‐‐‐/‐‐‐‐‐‐ restituit idemque d]edicavit; curante [‐‐‐ / ‐‐‐‐‐‐] fl(amine) p(er)p(etuo), cur(atore) rei pub[l]ic[ae‐‐‐]

Mesguida (408–423) – CIL VIII 24104 – Bassignano 1974, 232

Salvis d(ominis) n(ostris) / Honorio et Theodo/sio, p(er)p(etuis) semper Aug(ustis), / Stertiniu[s] / Carcedonius fl(amen) [p(erpetuus)], / avorum vestig[ia] / recolens, statu[as] / ex oblatione / [l]iberalitatis / familiae suae /ob amorem / pat[ri]ae adpo/sitas reparavit

Missua (4th C. suggested by the content and form of the text) = CIL VIII, 989 = ILS 9043 = ILTun 849 = Bassignano 1974, 132

Fl(avii) Arpagii v(iri) c(larissimi). / Fl(avio) Arpagio fl(amini) p(er)p(etuo) huiusce / civitatis, ex agente in / rebus, v(iro) c(larissimo), ex adiut(ore) inl(ustris) / viri mag(istri) officior(um), v(iro) / spectab(ili), trib(uno) et not(ario), / ob insignia eius erga / remp(ublicam) merita et praecipue / ob pat(ronatus?) benef(icia), statuam ad / aeternitatem meri/torum eius Miss(uenses) cives / conlocaverunt

Municipium Aelium Hadrianum Chlulitanum o Chullitanum (321) –Bassignano 1974, 315

[Populonii / Valerio Proculo, v(iro) c(larissimo)], /praesidi provinc[iae Val(eriae) Byzac(enae)]. D(ominis) n(ostris) Crispo et Const[antino Iuniori] / nobilissimis Caes(aribus) [co(n)s(ulibus), IIII kal(endas) sep(tembres)]. Municipes municipii Ael(ii) [Hadriani Aug(usti) Chlu]/litani Q(uintum) Aradium Ruf[inum Valerium Proculum], / v(irum) c(larissimum), liberos posterosq[ue eius sibi, liberis poste]/risque suis patron[os cooptaverunt tesseram]/que hospitalem cum [eo fecerunt]. / Q(uintus) Aradius Rufinus Valerius Procu[lus, liberi] / posterique eius, municipes muni[cipii Aelii Ha]/driani Aug(usti) Ciuiulitani (sic) liberos p[osterosq(ue) eorum] / in fidem clientelamq(ue) suam rece[perunt, in quam] / rem gratuitam legationem su[sceperunt]. / Insteius Renatus et Apolloniu[s Gallentius] /duoviri, T(itus) Aelius Nigoginus et [Aelius Fausti]/nus aediles, L(ucius) Aelius Optatian[us Cammaria]nus, Flavius Secundinus, Dom[itius Optatianus], /Aemilius Nemgonius, Aemilius [Titracius, Sta]/tilius Secundianus fl(amines) p(er)p(etui), et unive[rsus ord(o) d(ecurionum)]

Mustis (364–367) –AE 1933, 33 b = ILTun, 1538b = Bassignano 1974, 126 = Saastamoinen 2010m n°728, 508

Salvis principibus d(ominis) n(ostris) Valent[iniano et Valente semper Aug(ustis), administrantibus] Publio Ampelio v(iro) c(larissimo) am[plissimo procon]sule provinciae [Africae, iudice sacrarum cognitionum], Privatiano quoque v(iro) c(larissimo), legato [Numidiae ‐‐‐ Ant?]onianus fl(amen) p(er)p(etuus), cur[ator rei p(ublicate), cum ordine Mustitanorum restituit et dedicavit?]

Mustis (366–368) – AE1932, 14 = ILTun 1542 = Bassignano 1974, 126

Florentissimo statu dominorum prin[cipum nostrorum imperatorum] / Valentiniani et Valentis perpet(uorum) Aug(ustorum) fo[rum, vetustate et longa incuria dirutum?], / restitutum atque perfectum est, disponen[te Publio Ampelio “vel potius” Iulio Festo Hymetio v(iro) c(larissimo), proconsule] / provinciae Africae, iudice sacrarum cogni[tionum, administrante Octavio Privatiano “vel potius” Fabio Fabiano?, c(larissimo) v(iro),] / legato suo; curante L(ucio) M(...?) Respecto Lucilio fl(amine) p(er)p(etuo), cu[ratore rei publicae]

Neapolis (Nabeul) (400–401) – CIL VIII, 969 = Bassignano 1974, 133

Salvis d(ominis) n(ostris) / Arcadio et Honorio / inclytis (sic) semper Aug(ustis) / administrante d(ivino?) m(andatu?) / Gabinio Barbaro / Pompeiano v(iro) c(larissimio) proc(onsule) / p(rovinciae) A(fricae) v(ice) s(acra) i(udicante) Coelius Titianus / v(ir) h(onestus) ex t(ransvectuario) et nav(iculario) ex mun(erario) / et excuratore r(ei) p(ublicae) / cum Coelio Res/tituto v(iro) h(onesto) filio suo / sumptu proprio / [i]nstantia su[a] / dedicavit / administrante / Publiano v(iro) h(onesto) f(lamine) p(erpetuo) curat(ore) r(ei) p(ublicae)

Pheradi Maius (Sidi-Khalifa) (4th c.?) – AE 1927, 28 = ILTun 251 = Bassignano 1974, 83

Didi Preiecti fl(aminis) p(er)p(etui). / Probatissimo adque integerrimo / viro, cuius multa praeclara / venefactorum praemia retinen/tur, quem adornat integritas, / quem fides vera commendat, a cu/ius cunabulis titulis obsequentem (sic) /probabimus liberalitatem et ita / sumtu (sic) proprio indulgentem, / ut et fastigia moenibus ded/rit et colomina repararit; qui/bus rebus Didio Preiecto fl(amini) p(er)p(etuo), /amplissimo proceri nostrae / curiae, quem et laus familiae /et eloqui commendat instruct/tio, ordo s[plendidissim]ae / coloni[ae ‐‐‐ae Fera]dam(aiensis).....

Pupput (383–408) – AE1912, 178 = ILAf 314 = Bassignano 1974, 180–1

D(omino) n(ostro) Arcadio Incly/to (sic) Pio Felici Augusto, / administrantibus Fl(avio) / Macrobio Maximiano, / v(iro) c(larissimo), p(rimi) o(rdinis) c(omite), ag(ente) vic(es) p(raefectorum) p(raetorio), et Fl(avio) Sy/nesio Filo[mat?]io, v(iro) c(larissimo), / cons(ulari) prov(inciae) Fla(viae) Val(eriae) Byz(acenae), / Fl(avius) Calbinus, v(ir) d(evotissimus), fl(amen) p(er)p(etuus), / cur(ator) rei p(ublicae), numini ma/iestatique eius sem/per dicatissimus

Rusicade (4th c.)‐ CIL VIII 7976 = ILAlg II, 33 = Bassignano 1974, 250

[‐‐‐i]nstante Aẹ(io) Ampelio viro prim(ario), fl(amine) p(er)p(etuo) [‐‐‐]

Sabratha (340–350) – emperors named in the inscription were both Augusti) – IRT 55 = Bassignano 1974, 49

A[ede]ṃ Liberi Patris quam antique ruina c̣um lab[e‐‐] / P[...]IVS ins[ta]urationem EA[.....] RISO[‐‐‐] / d(ominorum) n(ostrorum) [Fl(avi) Iu]l(i) Constantii m[aximi et Fl(avi) Iul(i) Co]nsta(n)tis max[imi triumphato]rum se[mper Aug]ustorum [.........] am[‐‐‐]/rimum praeṣịḍịc̣ium v(iri) p(erfectissimi) Fl(avi) Victoris Calpurn[i........] ser/vavit hanc L(ucius) Aemilius Caelestinus duovir [quinquenn]alis fl[amen] / perp(etuus) amori patriae studiose respon[dit‐‐‐‐]ạ v(iro) p(erfectissimo) / [p]atrono prov(inciae) dedican[te‐‐‐‐‐‐]ṛ fecit / ex [decreto ordinis]

Sabratha (AD376) – AE1950, 149 = IRT 111 = Bassignano 1974, 49

L(uci) Aemili Quinti fl(aminis) p̣(er)p̣(etui). / Quod laborem continu(u)m / pro provinciae suae / necessitate sustinuit / et quod miserias com/munes sacris aurib(us) / intimabit et remedium / meruit, ordo et popul(us) / splendidae col(oniae) Sabrat(hensis), / secundum decreta totius / provinc(iae), dedic(averunt); cur(ante) / Fl(avio) Venantio

Sabratha (4th c. – on palaeography) – IRT 104 = Bassignano 1974, 49

…….[ordo et popu]lus colo[niae Sabr(athensis) ‐‐‐ publi]ce posuit [‐‐‐‐‐cur]ante C(aio) Aurelio Feliciano D[a]masio fl(amine) p(er)p(etuo), sac(erdote) dei Herculis, q(uin)q(uennale), curatore rei publicae feliciter

Sabzia (337–350) – AE1894, 56+57 = CIL VIII, 23123+ 23124 = Bassignano 1974, 102

Pro [salute dom]inorum Augustorumque no[strorum ‐‐‐ et Flavi Val]er[i Con]stanti [invictiss]imorum principum [‐‐‐ / ‐‐‐]is[‐‐‐]t[‐‐‐]i Gracchi v[i]ri [clari]ssimi proco[nsulis pro]vinciae Africae [‐‐‐/‐‐‐reipubl]icae Sabziensiu[m ‐‐‐ c]onlata o[‐‐‐]s pecunia perfecit [‐‐‐/‐‐‐‐]t[‐‐]et [Iu]lius Secundus p[‐‐‐ fla]men perp[etuus et] curator reipublicae [‐‐‐]

Schuhud el Batel (5th c.) – AE 1912, 164 – Bassignano 1974, 233

Minucius Apronianus fla/men perpetuus, fidelis vixit / in pace ann(os) LXXIII, menses X

Thagari Maius (367–385) – CIL VIII, 12360 = ILTun 739 = Bassignano 1974, 221

D(omino) n(ostro) [Fl](avio) Gra/tiano macx(imo) (sic) / P(io) F(elici) Victori / semper Aug(usto) / Vitrasius Res/tutus fl(amen) p(er)p(etuus), / cur(ator) re[i] p(ublicae), una / cum ordi/ne devotus / n(umini) ma(iestati)q(ue) eius

Thagari Maius (367–385) – CIL VIII, 23973= Bassignano 1974, 221

D(omino) n(ostro) [Fl(avio)] Valen/ti max(imo) P(io) F(elici) Vic/tori semper /Aug(usto)/ Vitriasius (sic)/ Restutus / fl(amen) p(er)p(etuus), cur(ator) rei p(ublicae) / una cum ordi/ne devotus / n(umini) m(aiestati)q(ue) eius

Thamugadi (364–367) – CIL VIII, 2403 = ILS 6122, Bassignano 1974, 289

T(ito) F[lav]io / T(iti) fil(io) [P]apir(ia) / Mo[ni]mo /fla[m]ini / per[pe]tuo, / Fla[via] T(iti) fi/lia [Pro]cil/l[a. L(ocus) d(atus)] d(ecreto) d(ecu)rionum

In latere sinistro:

Album ordinis col(oniae) / Tham(u)g(adensis) v(irorum) c(larissimorum)/Vulcacius Rufinus p(a)tr(onus), / Marius Decianus p(a)tr(onus), /Insteius Lampadius p(a)tr(onus), / Pompeus Deuterius p(a)tr(onus), /Cornelius Valentinus p(a)tr(onus), / Valerius Erenianus, /Sessius Pulverius, / Valerius Porphyrius, /Cessius Trigetius, /Cessius Andanius, /Plotius Florentinus, vir p(erfectissimus), fl(amen) p(erpetuus), / Elius Ampelius, vir p(erfectissimus); / sacerdotales / Iu(liu)s Paulus Trigetius p(a)tr(onus) , / Antonius Victor fl(amen) p(erpetuus); / curator / Octavius Sosinianus fl(amen) p(erpetuus); duoviri / Sessius Cresconius aug(ur), /Papirius Vitalis fl(amen) p(erpetuus), / Corfidius Valentinianus fl(amen) p(erpetuus), / Grasidius Victorinus fl(amen perpetuus), / Antonius Vindicianus fl(amen perpetuus), / Grasinius Saduntius fl(amen perpetuus), / Claudius Licentius fl(amen perpetuus), / Sentius Victor fl(amen perpetuus), / Aufidius Optatus fl(amen perpetuus), / Sessius Iulianus fl(amen perpetuus), /Egnatius Florentius fl(amen perpetuus), / Plotius Crescentilianus fl(amen perpetuus), /Claudius Saturus fl(amen perpetuus),exc(usa)t(us), / Aurelius Maximus fl(amen) p(erpetuus), Cincius Porphyrius fl(amen perpetuus), / Elius Iulianus fl(amen perpetuus), /Flavius Palminus fl(amen perpetuus), / Flavius Vincentius fl(amen perpetuus), / Sulpicius Ingenuus fl(amen perpetuus). /

In Latere dextro:

Plotius Pretextatus fl(amen) p(erpetuus), / Agrius [Pretextatus] fl(amen) p(erpetuus), / Cincius Innocentius fl(amen) p(erpetuus), / Iulius Gubernius fl(amen) p(erpetuus), / Vallius Candidus fl(amen) p(erpetuus), / Fl(avius) Aquilinus fl(amen) p(erpetuus),/ Fl(avius) Faustinianus fl(amen) p(erpetuus), / Virius Maninlianus fl(amen) p(erpetuus), / Fl(avius) Donatianus fl(amen) p(erpetuus), / Octavius Falacer fl(amen) p(erpetuus), / Antonius Petronianus fl(amen) p(erpetuus), / Annius Verissimus fl(amen) p(erpetuus), / Acilius Concessanus fl(amen) p(erpetuus), / Gargilius Calventianus fl(amen) p(erpetuus), / Sessius Ianuarianus fl(amen) p(erpetuus); / pontifices / Plotius Romulus, /Ulpius Purpurius, / Horatius Maximus, / Elius Bibianus; /augures: / Iulius Victorinianus, / Fl(avius) Pullentius / Plotius Paulinianus, / ediles (sic) / Aurelius Rufinus, / Iulius Valerinus; / quaestores / Vetilius Saturninus; / duoviralici / Flavius Sudianus, / Vaterius Sapidus, / Flavidius Procilianus, / Pompeius Rufinianus, /Acilius Valerianus, / Iul(ius) Faustus, / Valerius Donatus, /Letorius Laertius, / Vallius Hospes, / Ulpius Isthefanus, / Faustinianus Citheri, / Varius Victor

Thamugadi (364–367) ‐ AE 1895, 108 = Bassignano 1974, 289

Concordia[e] / d(ominorum) n(ostrorum) Valenti/niani et Valen/tis perpetuo/rum Aug(ustorum). Pu/blilius Caeionius Cae/cina Albi//nus, v(ir) c(larissimus), con/sularis /sexfasca/lis provin/ciae Numi/diae posuit; / curante Ae/lio Iuliano /fl(amine) p(erpetuo), cura/tore r(ei) p(ublicae)

Thamugadi (364–367 )‐ AE 1913, 25 = Bassignano 1974, 289–290

Appendix 1/ coloni colonie / Marchiane Traiane (sic) /Thamogadiensis /Elio Iuliano fl(amini) p(er)p(etuo), presidali, / ob reparationem civitatis / ordo et populus / tabula patronatus / obtulerunt

Theveste (493–494)‐ AE1930, 88 = Tablettes Albertini XXI, 4 = Bassignano 1974, 313

Anno decimo dom(ini) reg(is) Ginttabundi, sub die V idus maias, ben/dentibus Adeudata et Innulus filius eius ex culturis suis Mancianis [f]u[n]/do Tuletianensis sub dominio Flabi G(emini) Catullini flam(inis) p(er)p(etui) in locis et bocabul/is locus qui adpellatur

The expression flamen perpetuus is also recorded in the Tablettes Albertini III, 6–7; IV, 5; VI, 5; VII, 5; VIII, 5; IX, 5; XII, 5; XV, 5; XVIII, 5; XXIV; 4 Theveste (493–494) – AE1952, 209 = Tablettes Albertini X, 3 = Bassignano 1974, 313

Anno decimo domini regis Guntamun(di) sub diem II nonos Martias, bend/entibus Iulius Quintianus et Gilesa uxor eius ex culturis suis Mancianis / in fundo Tuletianensis sub dominio Fl(avii) Gem(inii) Catullini fl(aminis) in perpetum in locis et / vocabulis suis locus qui appellatur ..............

The expression Flamen in perpetuum is also recorded in the Tablettes Albertini XIII, 4; XIV, 3; XVII, 4; XIX, 5; XX, 3–4; XXII, 2; XXIII, 4 Thibica (364–378) – CIL VIII, 768 = 12231= Bassignano 1974, 213

[D(omino) n(ostro) Imp(eratori) / Fl(avio) Valent]i [Au]g(usto) / perpetuo / Helvius / Tertullus / fl(amen) perpetuu[s], / cur(ator) reipublicae, / cum ordine devo[t]u[s] / numini maiestati[q(ue) / e]iu[s]

Thuburbo Maius (361) ‐ AE 1916, 88 = ILAf 273 b = Bassignano 1974, 169

[Beatissimo saeculo d(ominorum)] n(ostrorum) C[onstanti Pii Fel]ici[s maxim]i / [et invictissimi Augusti] et Iuli[ani no]bil[issimi] Cae[saris, / pro]co[ns]ulatu Clo[di H]ermogenian[i, v(iri) C(larissimi), p]roconsulis [p(rovinciae) A(fricae), et le]gatione [Crepe]rei /Optatiani v(iri) c(larissimi), leg(ati) Karthag(ine), [t]hermas [aes]tivales po[s]t ann[os solidos] octo / i[n]tra septimum mensem, a[d]iectis omnibus perfectis[que] cuncti[s, / qu]ibus lavacra ind[i]gebant, Ann[i]us Namptoivius (sic) fl(a)m(en) [p(er)]p(etuus), / iurisconsultus, magister st[udiorum], cur(ator) rei p(ublicae) cum Thub[ur]bi[t]anae / [u]rbis ordine amplissim[o c]unct]a[que eius plebe / [per]fecit, excoluit, dedicavit

Thubursicu Numidarum (355–360) – ILAlg I, 1275 = Bassignano 1974, 156 = Saastamoinen 2010, n° 719, 503

[Felicissimo saeculo d(ominorum) n(ostrorum) Constanti victoris ac triumphatoris semper Aug(usti) et Iuliani nobilissim]i ac b〈a〉eatissimi Caes(aris), forum [‐‐‐] temporis incuria vel [‐‐‐] penitus [corruptum? / ‐‐‐ Thubur]sicensibus hoc loco resti[tutum est; curantibus?‐‐‐]to Fest[ian]o et Postumio[‐‐‐] flaminibu[s perpetuis]

Thubursicu Numidarum – (361–362) – AE1916, 98 = ILAlg. I, 1286 = Bassignano 1974, 157

[‐‐‐] amoris [‐‐‐ / ob i]nstitutionem fori novi / [F]lavio Atilio Theodoto v(iro) c(larissimo), / praefecto aerari populi R(omani), /legato provinciae Numidiae, / ordo et populus Thubursicen/sium, imposito signo, addens / operi decus, auctori Commodi / liberalitate Furi Regini fl(aminis) p(er)p(etui) / hoc carissimo retentat / adfectu

Thubursicu Numidarum (4th c.) – AE1917–18, 35 = ILAlg I, 1296 = Bassignano 1974, 157

[E]gnatulei / [Na]vigium Egnatuleium / [Po]mpeium fl(aminem) p(er)p(etuum), bonum / [ci]vem, et propter uni/[v]ersa officiorum in / patriam et cives fide/lissima ac sedula offi/cia omnium superior/rum ac presentium / amorem pr〈a〉ecurren/tem, ordo sanctissimus / ac florentissimus popu/lus in unum concinens / Thubursicensium Nu/midarum post tabula[e] / dationem, qua eum si/bi debitum iandudum / locum adscribi fecit, / etiam huius statuae pe/renni gratia, ut volu/it, prosecutus est feliciter

Thubursicu Numidarum (4th c.) – ILAlg I, 1298 = Bassignano 1974, 157

Sallustiae / Nobili flam(inicae) / perp(etuae) / curiales / ob merita / eius [aere] / co[nlato?]……

Thugga (378–383) – AE 1925, n.31 = ILTun 1500 = ILAfr 533 = Bassignano 1974, 192

Atrium therma[rum Lic]inianarum ab antiquis c[oe]ptum excep/toriis in eodem loco su[biectis]quod imperfecto opere corruptum adque /ruderibus foedatum [erat ‐‐‐]dius Honoratianus fl(amen) p(erpetuus), cur(ator) rei p(ublicae) II, [cu]m statua/signo(que) felicissimi Fl(avi) Gr[atian]i CCCRATV opere perfecit item[que dedica]vit

Tinfadis (375–378) – CIL VIII, 2216 = Bassignano 1974, 335 = Saastamoinen 2010, n°770, 514

[Pro beatitud]ine temporu]m d(ominorum) n(ostrorum)] invictissimorum pri[ncipum Valentis, Grati]ani et Valentiniani p[erpetuorum semper Augustorum / ‐‐‐] solo amminist[rante et dedicante Caelio Censorin[o, viro clarissimo, consula]r[i] VIfiscali p[rov(inciae) Numidiae Constantinae, / ‐‐‐]ta a patria s[ua ‐‐‐et] Victor fl(amen) p(er)p(etuus) sua [industria ‐‐‐et] proprio sumtu (sic) feceru[nt]

Uchi Maius (383) = AE 1908, 265 = CIL VIII, 26267 = Bassignano 1974, 212 = Saastamoinen 2010, n°279(a), 442 and n° 772, 519

Sex(tus) Pullaienus Florus Caeci[lianus ‐‐‐ fecit] / et Uchitanis Maioribus dono [dedit]. / Salvis d(ominis) n(ostris) Va[l]entiniano, Theodosio maxi dono [dedit]. /Salvis d(ominis) n(ostris) Va[l]entiniano, Theodosio maxim(is?)que principibus, proco[nsulatu ‐‐‐] / Furius Victor[i]nus flam(en) p(er)p(etuus), avito honore suffultus, hac liberalitate potio[r‐‐‐]

Uppenna (end 4th – 5th c. AD or later), CIL VIII, 23045 = ILCV 389 b = ILTun 222 = Bassignano 1974, 96

Appendix 1/ Iulius / Hono/rius / fl(a)m(en) / p(er)p(etuus) in / pace / bixit / annis / LXII

Uzappa – (three possible dates: 337–340; 367–395; 402–408 ) – CIL VIII, 11932 = Bassignano 1974, 95 = Saastamoinen 2010, n°814, 520

[‐‐‐ invic]tissimorum semper Auggg(ustorum) [‐‐‐] | [‐‐‐]IISE[‐‐‐]IL vetustate conlapsam ob [‐‐‐] / [‐‐‐ ob amorem?] civicum et erga se honorem fl(amoni) p(er)p(etui) conlatum iudicantiqu[e ‐‐‐] / [‐‐‐] Q. Avidio Felicio consulari provinc(iae) Byz(acenae) L. [Av?]idius +[‐‐‐]

Vallis (408–423) – ILTun 1279 = CIL VIII 1283 = Bassignano 1974, 163 = Saastamoinen 2010, n°819, 521

[‐‐‐]s curiaeq(ue?) [‐‐‐]l[‐‐‐] porticus [‐‐]da Vera Car[‐‐]v[‐‐ /d(ominorum) n(ostrorum] Honori et Theodosi p(er)p(etuorum) Aug(ustorum) ex eorum largitate / [at]que deductae sunt , administrante ac dedican[te /‐‐‐ curan]te L(ucio) Geminio Ianuario v(iro) h(onesto), fl(amine) p(er)p(etuo)

Aurelia Vina (4th c. based on the form and content of the inscription) – CIL VIII, 962 = 12440 = ILA 321 = Bassignano 1974, 179

[‐‐‐] admini[stran]/tibus d(ivino) [m(andatu)] (illo) / v(iro) c(larissimo), amp(lissimo) pr[oc(on)s(ule) prov(inciae) Afr(icae)] / et Alexand[ro] / p(rimi) o(rdinis) c(omite) ag(ente) v(ices) p(raefectorum) p(raetorio) I[‐‐‐]/nus f(lamen) p(er)p(etuus) ex [cur(atore)] / r(ei) p(ublicae) ad [exornat(ionem)] / thermarum/ posu[it. D(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica)]

Zattara (340–350) – CIL VIII, 5178 = ILAlg, I, 534 = Bassignano 1974, 311

[Pro felicitate] beatissimi sae[culi] d(ominorum) n(ostrorum) Constanti et Con[st]antis ma[ximorum] semper Aug(ustorum), opus fo[ri ‐‐‐ sp]atio usque ad rect[‐‐‐ Ta]nnonius Felix / [flamen per]petuus, curat[or rei pub]lica Zatt(arensis), porticu[‐‐‐] et rostris, [devotus numini maiest]atique eorum, [exornavi?]t [idemque] de[dicavit]

(p.246) (p.247) (p.248) (p.249) (p.250) (p.251) (p.252) (p.253) (p.254)